Welcome | Home | Credits | Disclaimer | Contacts | Affiliates | Copyrights |

Squirrelwolf book of short stories by writer Nikola Kitanovic

About   Impressions Critics  

Galleries

 

 

 Welcome


  

AKT O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I COPYRIGHTS

 

SVRHA

Tim donosi akt o zaštiti privatnosti surfera na ovom web site-u i propisuje standarde koje će da poštuje u uređivanju daljeg sadržaja. Želimo odmah da napomenemo da naš web site ima spoljne veze (external links) čiji sadržaj njihovi vlasnici mogu da menjaju po svojoj volji, te u tome smislu mi ne prihvatamo odgovornost za sadržaj i dizajn tih prezentacija jer one nisu naše.

ELEKTRONSKE INFORMACIJE

U slučaju da nam se obratite na našu elektronsku poštu i pri tome tražite ili nudite informacije ili sadržaj, mi imamo prava da vam se isključivo tim povodom javimo.

UPOTREBA INFORMACIJA

Mi nemamo pravo da vam se obraćamo bilo kojim drugim povodom osim onog koji nalaže vaša informacija. Mi ne smemo da zadržavamo vašu elektronsku adresu, niti da je prosleđujemo trećim licima. Informacija lične prirode (koja bi otkrivala one podatke o vama koje vi ne želite da učinite javnim) prema našem kodeksu ostaće u privatnosti, osim u slučajevima kada se vaša informacija odnosi na neetički sadržaj i/ili formu (mržnja, nasilje, terorizam, rasizam i sl.). U slučaju prijema neetične informacije mi smo dužni da je prosledimo vlastima.

JAVNE INFORMACIJE

Možemo da objavimo i javne informacije koje nam šaljete, ukoliko su u skladu sa misijom Tima i našeg web site. Međutim, u skladu sa međunarodnim zakonima o zaštiti dece, kao i pravima pojedinih zemalja, mi NEĆEMO uzimati informacije od osoba mlađih od 16 godina.

MI NEĆEMO

Mi nećemo da objavljujemo sledeće vrste informacija:

- informacije koje podstiču mržnju i nasilje

- informacije koje podstiču šovinizam i rasizam

- informacije koje podstiču netoleranciju (versku, nacionalnu, seksualnu, rasnu ili bilo koju drugu)

- informacije tabloidnog karaktera

- informacije koje napadaju ličnost

- informacije koje govore o konkretnoj deci a bez prethodne saglasnosti roditelja ili staratelja

- informacije dobijene od dece mlađe od 16 godina

- informacije koje bi povredile nečiju privatnost

- informacije iz nepouzdanih izvora

- informacije koje nisu u skladu sa misijom ovog web site

- informacije koje bi Squirrelwolf Tim svrstalo u bilo koju političku stranku (bilo kao simpatizere ili kao članove, svejedno)

- informacije koje podstiču terorizam

- informacije u kojima se ne imenuju izvori

- informacije koje potiču od izvora kojima se ne daje adekvatno zadovoljenje (credits)

- informacije koje mogu da podstiču i/ili reklamiraju upotrebu alkohola, duvana i narkotika

- informacije koje podstiču kockanje

- informacije koje podstiču piramidalne sisteme.

 

ZAŠTITA PRAVA

Sav materijal koji se objavljuje u ovom web site zaštićen je kod nadležnih agencija za zaštitu intelektualne svojine i dodatno je zaštićen kod agencija Some Rights are Protected i WA-ICS. Drugim rečima kazano, bilo kakvo kopiranje, umnožavanje ili redistribucija sadržaja i dizajna kažnjiva je po zakonu.

Pravo na kopiranje, umnožavanje i redistribuciju sadržaja i dizajna ovog web site možete da dobijete isključivo od Tima.

U principu, kada respektabilne institucije i/ili ličnosti zatraže od Tima pravo da koriste, umnožavaju i/ili redistribuiraju sadržaj ili dizajn Squirrelwolf, Tim će to rado da dozvoli. S tim u vezi, Tim nema prava da vam odobri korišćenje sadržaja ili dizajna koji potiču od naših saradnika. To pravo mogu da vam daju samo autori.

Autorska prava su regulisana zakonom svake zemlje, ali i međunarodnim zakonima i regulativama koje se tiču ove oblasti. S tim u vezi, Tim ima prava samo na one tekstove čiji su autori članovi Tima.

U slučaju nezakonitog korišćenja materijala ovog web site, Tim i autori zadržavaju pravo da zatraže zadovoljenje svojih prava pred nadležnim sudovima.

   S ljubavlju i poštovanjem vaš

                                             Squirrelwolf Team


Top  ©2011 Nikola Kitanovic All Rights Reserved